Select Your Date for Program

« August, 2021 »
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

IMPORTANT NOTICE :

NOTE 1 :

Your Booking will be cancelled, If Payment will not be paid within 4 days of Approved Bookings.


NOTE 2 :

If Booking is cancelled by admin, Full Fees + Security Deposit will be Refunded within 16 Days Of Cancellation.

NOTE 3 :

If Booking is cancelled by User, Only Security Deposit will be Refunded within 16 Days Of Cancellation.

महत्वाची सूचना :

सूचना क्रम १:

स्वीकृत केलेली बुकिंगचे 4 दिवसात पैसे भरण्यात नाही आल्यास, आपले बुकिंग रद्द करण्यात येईल


सूचना क्रम २:

प्रशासकाद्वारे बुकिंग रद्द केल्यास, रद्द करण्याचे पूर्ण शुल्क + सुरक्षा ठेव16 दिवसांच्या अंतरात परत करण्यात येईल.

सूचना क्रम ३:

जर पार्टीद्वारे आरक्षण रद्द केले असेल तर, रद्दीकरण तारखेच्या 16 दिवसांच्या आत फक्त सुरक्षा ठेव परत दिला जाईल.